Anunt procedura evaluare impact mediu

Recompartimentare, reabilitare termică și extindere cu mansardă și balcoane-construcție P+4E (bloc CARAIMAN II-fost cămin de nefamiliști)

  • $ARCHIVE_TITLE

SC CONCIVIA SA-reprez. Costin Iulian-Sorin., titular al proiectului ” Recompartimentare, reabilitare termică și extindere cu mansardă și balcoane-construcție P+4E (bloc CARAIMAN II-fost cămin de nefamiliști)” propus a fi amplasat în judeţul Brăila, municipiul Brăila, Viziru II, bloc CARAIMAN,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat: Nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată. Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 900-1300, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - Reglementări/Acord de mediu /Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pâna la data de 04.08.2016.