Imobiliare Braila: Apartamente noi si moderne de vanzare

Anunt mediu octombrie 2016

  • $ARCHIVE_TITLE

CONCIVIA S.A. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul *„Desfiintare corpuri: C1, C2, C3, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C18, C19,C20, C21, C22, C23, C24, C25, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35,C36, C37, C38, C39, CF1, CF2, CF3, CF4, CF5”,*propus a fi amplasat în jud. Braila, mun. Braila, cartie Hipodrom, Aleea Policlinicii: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro <http://www.apmbr.anpm.ro/>-secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 01.11.2016.