Procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Anunt de mediu 7 sept. 2016

  • $ARCHIVE_TITLE

SC CONCIVIA SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiinţare corpuri C1, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C11, C12, C13A, C13B, C14, C15, C16, C17A, C17B, C19, C21A, C31, C32, C33” amplasament în Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Calea Călăraşilor Nr. 333: proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele caro o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila din municipiul Brăila, Bulevardul Independenţei, Nr. 16, Bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 09:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.


Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 14.09.2016.

După prezentarea la APM Brăila a dovezii publicării şi afişării anunţului şi în lipsa unor observaţii sau contestaţii din partea publicului interesat, se va emite decizia etapei de încadrare în conformitate cu termenele prevăzute de procedura de reglementare.