Autorizatiile si certificarile Concivia Braila

Certificari

Calitatea lucrărilor este garantată de detinerea certificatelor pentru:

  • implementarea sistemului de management de asigurare a calităţii, certificat SR EN ISO 9001: 2015 / ISO 9001: 2015;
  • implementarea şi menţinerea unui sistem de management de mediu care îndeplineşte condiţiile standardului SR EN ISO 14001 : 2015 / ISO 14001:2015;
  • implementarea sistemului sanatatii si securitatii ocupationale SR ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018;

Societatea este autorizată in domeniile:

A.N.R.G.N.
- autorizaţie pentru execuţie instalaţii de utilizare gaze naturale;
- autorizaţie pentru executarea lucrărilor de montare/instalare aparate consumatoare de combustibili gazoşi;

A.N.R.E. – atestat de tip B pentru executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV  

Ministerul Economiei şi Comerţului – Autorizaţii ISCIR;

M.A.I. – I.S.U.
– autorizatie pentru ingnifugare a materialelor combustibile:
- autorizatie pentru instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera;

I.S.C. – Autorizaţie Laborator analize si incercari in constructii Concivia SA Braila;