Apartamente noi in Braila - Anunt Protectia Mediului

Cartier Orhideea

  • $ARCHIVE_TITLE

CONCIVIA S.A anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către APM Braila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ Construire locuinte colective cu regim de înălțime S+P+7E”, propus a fi amplasat în jud. Braila, mun. Braila, str. Calea Calarasilor 333, 333 Lot1-Lot1-Lot2: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Braila din mun. Braila, B-dul. Independenței, nr.16, Bl. B5, de luni pana vineri intre orele: 09.00-13.00. , precum și la următoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Braila.

CONCIVIA S.A. Braila anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Construire locuinte colective cu regim de înălțime S+P+7E", propus a fi amplasat în jud. Braila, mun. Braila, str. Calea Calarasilor 333, 333 Lot1-Lot1-Lot2.  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Braila din mun. Braila, Bd. Independenței, nr.16, Bl. B5 și la sediul titularului din judetul Braila, mun. Braila, str. Calea Calarasilor nr.161, în zilele lucratoare, intre orele: 09.00-13.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenție pentru Protecția Mediului Braila - 29.01.2021