Apartamente noi in Braila - Anunt Protectia Mediului

Cartier Orhideea

  • $ARCHIVE_TITLE

Concivia SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire locuinte cu regim de inaltime P+7E, propus a fi amplasat in Judetul Braila, mun. Braila, str. Calea Calarasilor nr 333, Lot 1: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.ro-sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.