Concivia Braila

Istoric

  • $ARCHIVE_TITLE

Fondată în anul 1959 în scopul îndeplinirii rolului de antreprenor pentru construirea de locuinţe S.C. CONCIVIA S.A. era la început doar un grup de şantiere de construcţii – montaj aparţinând T.R.C.L. Galaţi. În anul 1968, odată cu reîmpărţirea teritorială – administrativă a României, grupul de şantiere s-a transformat în Întreprinderea de Construcţii – Montaj Brăila, pe lânga cele cinci şantiere existente s-a înfiinţat Antrepriza nr. 1, care răspundea de executarea obeictivelor în judeţul Brăila. În perioada scurtă de la înfiinţarea firmei până în anul 1989, s-au construit peste 50.000 de apartamente în municipiul şi judeţul Brăila într-o structură arhitectonică foarte diversă (structuri prefabricate, structuri pe cadre, structuri pe diafragme, structuri mixte, structuri unicat), fiind de menţionat:

  • locuinţe pe strada Galaţi, Bulevardul Independenţei, str. Gării;
  • cartierele Hipodrom şi Obor;
  • cartierul Progresul;
  • ansamblul Şoseaua Buzăului, etapele IA, IB şi IC;
  • cartierul Radu Negru;
  • locuinţe pe Călăraşi, etapele I, II, III şi V;
  • locuinţe în Făurei, Ianca, Însurăţei, Viziru etc.

 

Pentru toate aceste ansambluri de locuinţe au fost executate şi lucrările de utilităţi necesare: reţele de apă, reţele de canalizare, reţele termice, centrale termice, reţele de gaze, alei, trotuare, parcări, spaţii de joacă, platforme pentru depozitarea gunoiului, spaţii verzi. De asemenea s-au construit numeroase şcoli, licee, grădiniţe, creşe, policlinici, dispensare, spaţii comerciale, sedii pentru diverse întreprinderi atât în municipiul Brăila cât şi in judeţ.

Printre lucrările de referinţă din acea perioadă menţionam: Spitalul Judeţean, Spitalul de Obstretică şi Ginecologie, Stadionul municipal, Bazinul de înot, Sala Polivalentă, Hotelul Traian, Sediul Primăriei Brăila, Cinema 11 Iunie, Ateliere de Proiectare ICPCH şi IJP, Complexul sanatorial Lacu Sărat, Magazinul Dunărea, Tribunalul Brăila, restaurarea teatrului M. Filotti, restaurare clădiri din centrul istoric al Brăilei (Str. Republicii).

Tot în acea perioadă firma a executat, pentru diferite întreprinderi din municipiul Brăila sau din judeţ, obiective cu caracter industrial sau agricol. La 01.03.1991, IACM Brăila a devenit societate pe acţiuni, schimbându-şi denumirea în S.C. CONCIVIA S.A., iar din anul 2002 a devenit componenta a holdingului BURSAGRIROM cu capital majoritar privat.

După privatizare, printr-o politică continuă de adaptare la cerinţele pieţei, prin flexibilitate şi preocupare constantă pentru dezvoltare, prin lărgirea gamei de servicii şi prin îmbunătăţirea calităţii acestora, S.C. CONCIVIA S.A. si-a pastrat statutul de lider în domeniul construcţiilor pe piaţa brăileană.