Anunt Mediu LIDL

Construire centru comercial in cartierul Orhideea Braila

  • $ARCHIVE_TITLE

CONCIVIA S.A. pentru LIDL ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul *Construire centru comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare accese auto si pietonale, realizare imprejmuire si organizare de santier si demolare corp C1- cabina poarta*, propus a fi amplasat in mun. Braila, str. Calea Calarasilor, nr. 333 Lot 1-Lot 1-Lot 1- Lot 2, jud. Braila: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, bl B5, de luni pana vineri, intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbr.anpm.ro - sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila