Teatrul Maria Filotti Braila

Concivia a finalizat cu succes lucrarile de renovare

  • $ARCHIVE_TITLE

Lista lucrarilor: „introducerea unor bariere chimice și realizarea unui sistem corespunzător de ventilare al subsolului împotriva igrasiei; realizarea unei izolații corespunzătoare a planșeului de deasupra etajului doi și evacuarea molozului din pod și a instalațiilor care nu mai sunt folosite; lucrări de desființare și refacerea șarpantei; decapare tencuieli interioare şi exterioare în zonele degradate, cu menţinerea eventualelor tencuieli originale care vor fi descoperite; rostuirea şi curaţarea zidurilor în vederea retencuirii; desfacerea tâmplariei de lemn deteriorată şi a celei metalice care nu corespunde statutului de monument istoric a clădirii; restaurarea finisajelor degradate şi înlocuirea celor care nu mai pot fi restaurate; restaurarea componentelor artistice în zonele afectate de infiltraţii şi curaţarea întregii suprafeţe de elemente decorative; reabilitarea zonelor ce susțin podul; realizarea unei șaibe rigide la nivelul planșeului de peste holul monumental din elemente metalice de contravântuire; realizarea unui sistem de samburi și centuri în pod pentru ancorarea aticelor de zidărie; monolitizarea cu beton a zonei în care cupola vitrată se sprijină pe planșeul de beton; consolidarea pereților din zidărie prin cămășuieli și prin tencuire armată; repararea corpului scării dinspre corpul C1/2; injectarea cu rășini epoxidice sau lapte de ciment a fisurilor din pereții de zidărie; cămășuirea buiandrugilor pe zona ușilor de acces dinspre Piața Traian; refacerea structurilor termo și hirdoizolatoare la terase; curațarea structurilor metalice existente„